Fundusze Unijne

Zakup transportu sanitarnego

 

PROJEKT UNIJNY

Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego

wraz z wyposażeniem

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie: 12.1 " Rozwój systemu Ratownictwa medycznego".

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością pragnę Państwa poinformować o kolejnym sukcesie jaki odnieśliśmy w walce o zdrowie mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Szpital w Turku zakończył realizację projektu pt: "Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ w Turku".

W ramach projektu zostały zakupione 3 nowoczesne ambulanse ratunkowe marki Mercedes wyposażone w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt medyczny.

Zakupione w ramach projektu ambulanse będą wykorzystywane przede wszystkim przez zespoły ratownictwa medycznego na terenie powiatu tureckiego, a także w razie potrzeby będą wykorzystywane do wyjazdów z pacjentami poza granice powiatu tureckiego.

Ambulanse te spełniają wymagania dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia zgodnie z przepisami prawa dotyczącego transportu sanitarnego.

Łączna wartość projektu opiewa na 1.276.209,13 zł. Część finansowana przez Unię Europejską to kwota 899.083,33 zł , natomiast pozostała część została sfinansowana ze środków własnych.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku oraz skrócenie czasu dotarcia do pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego.

Dzięki realizacji projektu "Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ w Turku" nastąpi:

- Skrócenie czasu dotarcia do pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego

- Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

- Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego

- Uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych (np. WSPR w Koninie)

- Obniżenie kosztów dotyczących zespołów ratownictwa medycznego

Realizacja projektu poprzez skrócenie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz znacznie lepsze wyposażenie ambulansów w sprzęt medyczny pozwoli na obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów zagrożenia życia, co jest zgodne z celem "Zmniejszenie liczby urazów w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków" określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015.

Szybszy dojazd ambulansów do miejsc zdarzenia oraz umożliwienie świadczenia pomocy medycznej na najwyższym poziomie wpłynie na zmniejszenie liczby powikłań w wyniku wypadków i innych zdarzeń związanych z zagrożeniem zdrowia i życia, dzięki czemu stan zdrowia pacjentów ulegnie poprawie.

Realizacja projektu wpłynie, więc pozytywnie na realizację celu "Poprawa bezpieczeństwa zdrowia obywateli" określonego w Drugim wspólnotowym programie działań w dziedzinie ochrony zdrowia na lata 2008-2013.

 

 

Krzysztof Bestwina

Dyrektor SP ZOZ w Turku