Aktualności

Projekt nr 5 - Budżet Obywatelski Miasta Turek na 2019 rok

poniedziałek 04 czerwiec 2018

 

POPRAWIAMY JAKOŚĆ
DIAGNOSTYKI I LECZENIA DZIECI ORAZ NOWORODKÓW W NASZYM MIEŚCIE
 
 
 
 
 
 
CEL: Leczenie i ratowanie życia noworodków i dzieci diagnostyka oraz profilaktyka.
 
 
 
UZASADNIENIE:
 
Kamizelka drenażowa dla niemowląt i dzieci- urządzenie pozwala na oczyszczanie górnych dróg oddechowych z zalegającego gęstego śluzu w drogach oddechowych, przydatne zwłaszcza u dzieci z upośledzonym odruchem kaszlowym.
 
Skaner do żył – umożliwia zlokalizowanie żył powierzchniowych, przydatny zwłaszcza u dzieci często hospitalizowanych oraz noworodków. Dzięki skanerowi unika się niepotrzebnego kłucia i stresu dziecka.
 
Inhalatory są niezbędne do podawania leków drogą wziewną w postaci aerozolu.