Aktualności

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

poniedziałek 17 czerwiec 2019

W dniu 14.06.2019 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku podpisał umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”
w formie dotacji.
Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia to 3 174 268,00 zł.
Kwota Dotacji do 2 328 007,00 zł.