Aktualności

KOMUNIKAT 26.03.2020r.

czwartek 26 marzec 2020

KOMUNIKAT

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku serdecznie dziękuje za wszelkie przejawy wsparcia dla szpitala i jego personelu, jednak zwracamy się z gorącą prośbą aby nie dokonywać zbiórek i tym bardziej zakupu sprzętu medycznego bez wcześniejszych konsultacji z Dyrekcją SP ZOZ w Turku.

Wszystkie osoby, instytucje i przedsiębiorców chcących wesprzeć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku oraz jego personel, w tym trudnym czasie, prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mail : sekretariat@szpital.turek.pl w celu uniknięcia dokonywania zakupów, które ze względów formalnych nie będą mogły być wykorzystane przez personel na terenie szpitala, gdyż nie będą posiadały niezbędnych certyfikatów, dopuszczeń lub dokumentów pozwalających na ich bezpieczne użytkowanie przez presonel medyczny.

 

Dyrektor
SP ZOZ w Turku