Aktualności

Umowa na zakup tomografu podpisana.

środa 30 wrzesień 2020

W dniu 29.09.2020 roku Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak oraz Prezes Zarządu Solve Medical sp. z o.o. Szymon Zambrzycki podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego “ Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski, członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Tureckiego Krystyna Szkudlarek – Graczyk oraz wójtowie i burmistrzowie samorządów z terenu Powiatu Tureckiego. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu samorządów miast i gmin Powiatu Tureckiego, Zarządu i Rady Powiatu Tureckiego oraz wsparcia z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Planowane zakończenie zadania to grudzień 2020 roku.