Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Budowa i wyposażenie rozdzielnicy zasilającej oddziały szpitalne w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa łóżek ortopedycznych i szafek przyłóżkowych

Zobacz

Zakup aparatu ultrasonograficznego i fotela ginekologicznego

Zobacz

Dostawa płynów do infuzji i irygacji

Zobacz

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa leków

Zobacz

Plan zamówień na 2018 rok

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Dostawa heparyny

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na O. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji

Zobacz

Plan zamówień na 2017 rok