Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa O. Ginekologiczno-Położniczego z Salą...

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Plan zamówień na 2021 rok

Zobacz

Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa heparyny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Dostawa implantów do rekonstrukcji urazów

Zobacz

Dostawa środków ochrony osobistej

Zobacz

Dostawa leków

Zobacz

Dostawa Endoprotez