Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa aparatu USG

Zobacz

Dostawa wieży artroskopowej

Zobacz

Dostwa napędu ortopedycznego o dużej mocy

Zobacz

Dostawa videogastroskopu i videokolonoskopu

Zobacz

Dostawa łóżek i szafek przyłózkowych

Zobacz

Dostawa platformy elektrochirurgicznej

Zobacz

Dostawa aparatu do znieczulenia

Zobacz

Dostawa endoprotez i implantów do rekonstrukcji urazów

Zobacz

Dostawa implantów do rekonstrukcji urazów

Zobacz

Dostawa leków

Zobacz

Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Świadczenie usług przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Turku

Zobacz

Zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Wymiana agregatu prądotwórczego w SP ZOZ w Turku - modernizacja zasilania elektroenergetycznego w SP ZOZ w Turku

Zobacz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorusowej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo Leczniczy"

Zobacz

Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku