Przetargi

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Data publikacji: 2017-01-23 12:01:00

Data składania ofert: 2017-02-02 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2017-02-02 08:45:00

Informacje podstawowe:

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Korespondencja:


Wyjaśnienie treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści siwz

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania