Przetargi

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Data publikacji: 2017-02-15 10:01:00

Data składania ofert: 2017-03-01 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2017-03-01 08:45:00

Informacje podstawowe:

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Korespondencja:


Informacja dla Wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści siwz

Wyjaśnienie treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania