Przetargi

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Data publikacji: 2017-05-18 09:01:00

Data składania ofert: 2017-06-06 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2017-06-06 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Korespondencja:


Wyjaśnienie treści siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści siwz

Wyjaśnienie treści siwz

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania