Przetargi

Przebudowa budynku gł. SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na O. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdz. Rehabilitacji wraz z modernizacją O. Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2017-08-25 13:01:00

Data składania ofert: 2017-09-25 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2017-09-25 09:15:00

Informacje podstawowe:

Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji wraz z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku 

 

PLIKI DO POBRANIA


1. dokumentacja techniczna - Oddzial Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu (format ZIP)

2. dokumentacja techniczna - Oddział Chorób Wewnętrznych (format ZIP)

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja dla Wykonawców

informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

Status:


zakończony

Pliki do pobrania