Przetargi

Dostawa endoprotez

Data publikacji: 2017-09-18 11:01:00

Data składania ofert: 2017-10-31 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2017-10-31 08:45:00

Informacje podstawowe:

Dostawa endoprotez

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

informacja dla Wykonawców

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


trwajacy

Pliki do pobrania