Przetargi

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2018-01-05 11:01:00

Data składania ofert: 2018-01-19 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2018-01-19 09:15:00

Informacje podstawowe:

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

Status:


zakończony

Pliki do pobrania