Przetargi

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data publikacji: 2018-01-24 11:01:00

Data składania ofert: 2018-02-05 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2018-02-05 09:15:00

Informacje podstawowe:

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

informacja dla Wykonawców

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania