Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2018-01-25 09:01:00

Data składania ofert: 2018-02-15 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2018-02-15 09:15:00

Informacje podstawowe:

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 49

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmainie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert dodatkowych

zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania