Przetargi

Dzierżawa analizatorów biochemicznego i immunoenzymatycznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Data publikacji: 2018-06-13 10:01:00

Data składania ofert: 2018-06-26 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2018-06-26 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dzierżawa analizatorów biochemicznego i immunoenzymatycznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

aktualny Załącznik nr 1

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania