Przetargi

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Data publikacji: 2019-06-19 08:01:00

Data składania ofert: 2019-07-03 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2019-07-03 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania