Przetargi

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

Data publikacji: 2019-08-26 08:01:00

Data składania ofert: 2019-09-12 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2019-09-12 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr I

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania