Przetargi

Dostawa heparyny

Data publikacji: 2020-03-17 10:01:00

Data składania ofert: 2020-04-01 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-04-01 09:15:00

Informacje podstawowe:

dostawa heparyny

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietu nr III

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania