Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2020-03-18 09:01:00

Data składania ofert: 2020-04-06 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-04-06 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 9 i 10

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakiet nr 1

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania