Przetargi

Dostawa środków ochrony osobistej

Data publikacji: 2020-07-02 10:01:00

Data składania ofert: 2020-07-14 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-07-14 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa środków ochrony osobistej

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 10

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 1, 4, 5, 6, 7, 9 i 12

sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 4

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 11

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 3

informacja z otwarcia ofert dodatkowych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 2 i 8

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietów nr 3 i 11

Status:


zakończony

Pliki do pobrania