Przetargi

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Data publikacji: 2020-07-06 10:01:00

Data składania ofert: 2020-07-17 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-07-17 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania  w zakresie Pakietów nr 3, 4 i 7

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Status:


zakończony

Pliki do pobrania