Przetargi

Dostawa środków ochrony osobistej

Data publikacji: 2020-09-23 13:01:00

Data składania ofert: 2020-10-02 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-10-02 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa środków ochorny osobistej

Korespondencja:


wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 1 i 4

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 3, 5 i 6

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 2

Status:


zakończony

Pliki do pobrania