Przetargi

Dostawa środków ochrony osobistej

Data publikacji: 2020-10-27 13:01:00

Data składania ofert: 2020-11-19 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2020-11-19 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa środków ochrony osobistej

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja dla Wykonawców

aktualny Załącznik nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja z otwarcia ofert

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

informacja dla Wykonawców

sprostowanie informacji z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 3, 4, 5 i 6

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 2

Status:


zakończony

Pliki do pobrania