Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Data publikacji: 2015-03-25 10:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

Oddziale Chorób Wewnętrznych

                       

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

• gabinet lekarski Adam Kusztal

• gabinet lekarski Włodzimierz Kubecki

• gabinet lekarski Bartłomiej Domagalski

• gabinet lekarski Krzysztof Łojewski

• gabinet lekarski Janusz Wieczorek

• indywidualny gabinet lekarski Sylwia Stypułkowska –Skiba

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

 

 

 

Turek, dnia 24 marca 2015 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony