Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Salą Porodową, Poradnia specjalistyczna Ginekologiczno – Położnicza

Data publikacji: 2015-03-26 11:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

  1. Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Salą Porodową
  2. Poradnia specjalistyczna Ginekologiczno – Położnicza

                        

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

 

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Salą Porodową :

 

• praktyka lekarska Marek Bakalarz,

• gabinet lekarski Arkadiusz Świerczewski

• praktyka lekarska Izabela Dąbrowska

• gabinet ginekologiczny Barbara Struglińska

• prywatny gabinet lekarski i gabinet odnowy biologicznej Wiesława Garnys,

• GYNEA Usługi Medyczne Marcin Serafin.

 

Poradnia specjalistyczna Ginekologiczno – Położnicza

 

• prywatny gabinet lekarski i gabinet odnowy biologicznej Wiesława Garnys,

 

 

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

 

 

 

 

Turek, dnia 26 marca 2015 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony