Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni specjalistycznej Urologicznej

Data publikacji: 2015-03-26 12:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

  1. Oddziale Chirurgii Ogólnej
  2. Poradni specjalistycznej Urologicznej

                       

                                                          

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania:

 

Oddział Chirurgii Ogólnej:

• indywidualna praktyka lekarska Radosław Skiba,

• gabinet lekarski chirurgiczny Dariusz Janiak,

• gabinet urologiczny Arkadiusz Matusiak,

• gabinet lekarski Andrzej Kałużny,

• gabinet chirurgiczny PRIMA MED Andrzej Kręgiel

 

Poradnia specjalistyczna urologiczna :

• gabinet urologiczny Arkadiusz Matusiak,

 

 

 

 

                p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku

               Dawid Klecha

 

 

 

 

Turek, dnia 26 marca 2015 r

Korespondencja:


Status:


zakończony