Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej

Data publikacji: 2015-03-31 15:00:00

Informacje podstawowe:

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w :

 

Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej

 

W związku z powyższym informuję, że Udzielający zamówienia wyłonił następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do udzielania lekarskichświadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem postępowania.

 

 

 

 

 

 

                     p.o. Dyrektor

SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

                    Dawid Klecha

 

 

 

 

Turek, dnia 31.03.2015 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony