Przetargi

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rza podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgnia

Data publikacji: 2015-04-20 12:00:00

Informacje podstawowe:

            Turek, dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

Dotyczy: przesunięcia terminu  rozstrzygnięcia  konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarki/rza podstawowej opieki  zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na terenie Powiatu tureckiego

tj. Gminy i Miasta Tuliszków, Gminy Przykona, Gminy Władysławów, Gminy Kawęczyn,

Gminy Brudzew

 

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.217) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku zawiadamia, że przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w przedmiotowym postępowaniu konkursowym

z dnia 20 kwietnia 2015 r. na dzień 27 kwietnia 2015 r.

 

 

            p.o.  Dyrektor

SP Zespołu Opieki Zdrowotnej

              w Turku

        Dawid Klecha

 

 

Korespondencja:


Status:


zakończony