Przetargi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

Data publikacji: 2015-06-17 13:00:00

Informacje podstawowe:

Turek, dnia 17 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

 

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku unieważnia postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem z powodu, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.

 

 

 

 

 

 

 

        p.o.  Dyrektor

 Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

              w Turku

         Dawid Klecha

 

 

 

 

 

 

Korespondencja:


Status:


zakończony