Przetargi

O G Ł O S Z E N I E O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Turku w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Data publikacji: 2015-06-17 13:00:00

Informacje podstawowe:

O G Ł O S Z E N I E

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Turku

w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

  1. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć - Izba Przyjęć
  2. Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć – świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1 informuje, że komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w zakresach zakwalifikowała do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym postępowaniu konkursowym oferty złożone przez

 

Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć,

 

 

Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć – świadczenia w rodzaju podstawowa opieka  

zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

 

 

 

                p.o. Dyrektor       

        Samodzielnego Publicznego

      Zespołu Opieki Zdrowotnej

                   w Turku

               Dawid Klecha

 

 

 

Turek, dnia 17.06.2015 r.

Korespondencja:


Status:


zakończony