Dieta Mamy

Cele pilotażu "Dieta Mamy"

Celem głównym pilotażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r.
w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet  w ciąży i okresie poporodowym – Dieta Mamy, jest:

1) wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym  hospitalizowanym w oddziale ginekologiczno – położniczym;

2) propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji
 w oddziale ginekologiczno – położniczym.

 

Celami szczegółowymi pilotażu są:

1) podniesienie jakości żywienia pacjentek;

2) zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;

3) zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;

4) wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie zdrowego odżywiania.

 

Zapewniamy kobietom w ciąży i w okresie poporodowym 5 posiłków dziennie, przygotowanych specjalnie dla nich. Posiłki podawane pacjentkom są przygotowywane w oparciu o jadłospis  uwzględniający zbilansowane wartości składników odżywczych dla poszczególnych trymestrów ciąży oraz po porodzie.

Kobiety w ciąży i w okresie poporodowym mogą korzystać ze wsparcia w zakresie dietetyki
i zdrowego odżywania zarówno w trakcie hospitalizacji, jak również po jej zakończeniu(minimum 2 miesiące po porodzie).

Zapraszamy do  kierowania pytań do naszego dietetyka na adres e-mail: dietetyk@szpital.turek.pl

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl, na której znajdziecie Państwo mnóstwo cennych informacji w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków. W ramach NCEŻ można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl