Dobry szpital

W dniu 2.06.1997 r. ZOZ w Turku został wpisany do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 1997 r. oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny.

WIĘCEJ

Certyfikaty

Szpital posiada liczne certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług w ramach umowy z NFZ.Nasze doświadczenie potwierdzają nagrody z dziedziny usług medycznych.

WIĘCEJ

Mammografia

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

WIĘCEJ

Stołówka

Zapraszamy wszystkich na smaczne dwudaniowe obiady od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 14:00 w cenie 10 złotych. Możliwość komsumpcji na miejscu bądź wzięcia na wynos. Tel. 63 280 56 28

PROMOCJA

Badania w pakietach 10 % taniej

WIĘCEJ

Informacja

Dotycząca Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Lekarskiej /Pielęgniarskiej

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

WIĘCEJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WIĘCEJ