Oddziały

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Odwiedziny:

1. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego z dniem 24 października 2022 roku wprowadza się ograniczenie odwiedzin Pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Turku.

2. Ustala się następujące godziny odzwiedzin pacjentów trzy razy w tygodniu:

wtorek, czwartek, niedziela od godziny 14.00-16.00, zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W czasie odzwiedzin w godzinach i dniach wskazanych w ust. 2 przy łóżku Pacjenta może przebywać tylko jedna osoba bez objawów nieżytu górnych dróg oddechowych maksymalnie przez 15 minut.

4. W salach chorych oddziałów zabiegowych, gdzie przebywa pacjent po zabiegu operacyjnym wykonanym danego dnia (w "zerowej" dobie po operacji), zakazuje się całkowiecie odwiedzin chorych w tej sali.

5. Ograniczenie odwiedzin obowiązuje do odwołania.

Pliki do pobrania