Oddziały

Oddział Noworodkowy

 
Lokalizacja
 
II piętro
 
Ordynator
 
lek. med.  Mikis Eustathiou
 
Pielęgniarka Oddziałowa
 
Jolanta Dutkiewicz
 
Telefony
 
063 280 55 00
 
 
Zakres świadczeń
 

Oddział I stopnia trójstopniowym systemie opieki perinatalnej. Zajmujemy się noworodkami zdrowymi i patologią lekkiego stopnia. Przyjmujemy wszystkie noworodki urodzone w Turkowskim szpitalu i po porodach w domu.

Noworodki donoszone, zdrowe przebywają z matkami w oddziale położniczym w systemie „rooming-in” w 1.2.3-osobowych salach. Wcześniaki i noworodki wymagające obserwacji lub leczenia przebywają w oddziale noworodkowym.

Posiadamy salę intensywnego nadzoru wyposażoną w inkubatory zamknięte i otwarte, kardiomonitor, oxymetr, aparat CPAP do wspomagania oddechu, resuscytator Neo-Puff, pompy infuzyjne. Poza tym dysponujemy lampami do fototerapii, kolejnymi inkubatorami, pulsoksymetrem, gleukometrem i aparatem do nieinwazyjnego, przezskórnego badania poziomu bilirubiny.

W czasie pobytu w oddziale matki mają okazję nauczyć się karmieniem piersią i pielęgnacji noworodka. Po wypisaniu mogą korzystać z telefonicznych porad z zakresu opieki nad noworodkami.

Wykonujemy u wszystkich noworodków badania słuchu w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u noworodków od 2002 roku.