Oddziały

Oddział Chorób Wewnetrznych

 
Lokalizacja
 
I piętro
 
Ordynator
 
lek. med.  Adam Kusztal
 
Pielęgniarka Oddziałowa
 
mgr Agnieszka Darul
 
Telefony
 
63 280 55 00
 
 
Informacje
 
Strukturę oddziału wchodzą:
 

Pracownia gastroenterologiczna wykonuje badania:

- gastroskopię,

- kolonoskopię,

- rektoskopię,

- ezofagoskopię

- duodenskopię zabiegową z możliwością diagnostyki dróg żółciowych

Wszystkie procedury poszerzone o cześć zabiegową:

  • polipektomię,

  • elektrokoagulację,

  • biopsję histopatologiczne.

Pracownia echokardiograficzna klasy A

Pracownia nieinwazyjnych Badań Kardiologicznych wykonuje:

  • EKG spoczynkowe,

  • EKG wysiłkowe

  • Badanie metodą Holtera.

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego- wszystkie stanowiska wyposażone w kardiomonitory i pompy infuzyjne, dwa defibrylatory. Możliwość symulacji przezprzełykowej, czasowej symulacji endokawitarnej, kardiowersji elektrycznej i spirometrii.

W ramach diagnostyki oddziałowej wykonywane są biopsje cienkoigłowe narządowe.