Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Dostawa aparatu do badania słuchu u noworodka dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Świadczenie usług przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Dostawa systemu kopii zapasowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa akcesoriów do wieży artroskopowej

Zobacz

Wykonanie audytu systemu kopii zapasowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa systemu kopii zapasowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa systemu kopii zapasowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa rękawic medycznych

Zobacz

Dostawa toru wizyjnego wraz z histeroskopem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku