Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa heparyny

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych - odcinek żeński

Zobacz

udzielenie kredytu / pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Zakup karetki - ambulansu typu C

Zobacz

Dostawa implantów do rekonstrukcji urazów

Zobacz

Dostawa i zakup aparatu RTG z ramieniem C

Zobacz

Dostawa leków

Zobacz

Zakup karetki - ambulansu typu C

Zobacz

Dostawa endoprotez

Zobacz

Świadczenie usług przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku