Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa płynów do infuzji i irygacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa systemu kopii zapasowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa heparyny

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Doposażenie sali cięć cesarskich i sali porodowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Doposażenie sali cięć cesarskich i sali porodowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Plan zamówień na 2023 rok

Zobacz

Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Dostawa odczynników do wykonywania badań serologicznych z zastosowaniem mikrometody kolumnowej żelowej z dzierżawą analizatora

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach SP ZOZ w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach SP ZOZ w Turku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby SP ZOZ w Turku