Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników

Zobacz

Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych na Oddział Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadań inwestycyjnych

Zobacz

Dostawa i zakup wideogastroskopu

Zobacz

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu z pododdziałem rehabilitacji

Zobacz

plan zamówień na 2019 rok

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych na oddział chorób wewnętrznych w SP ZOZ w Turku

Zobacz

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego uzytku dla Samodzielnego Publicznego Zespoł

Zobacz

Dostawa heparyny

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych - odcinek żeński

Zobacz

udzielenie kredytu / pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku