Przetargi

Konkursy

Zobacz

KONKURS OFERT na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć – Izba Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT na Udzielanie Lekarskich Świadczeń Zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

KONKURS na udzielanie świadczeń Zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Konkursu Uzupełniający - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarki/rzy w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - IZBA PRZYJĘĆ

Zobacz

KONKURS na lekarskie świadczenia zdrowotne z zakresu opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

Zobacz

KONKURS na lekarskie świadczenia zdrowotne z zakresu opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - TS/NiSWOL

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG dla pacjentów Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego

Zobacz

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - zespoły...

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy...

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy...

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT -na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w...

Zobacz

KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową