Przetargi

Konkursy

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT -na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem z oznaczeniem „CITO” i w...

Zobacz

KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową

Zobacz

konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zobacz

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Zobacz

KONKURS - uzupełniający - DPDiP

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym i Poradni Nefrologicznej dla dzieci

Zobacz

KONKURS konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

KONKURS ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

KONKURS ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

Zobacz

KONKURS udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

Zobacz

ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. Personelu Średniego w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece...

Zobacz

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na...