Przetargi

Konkursy

Zobacz

KONKURS ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

Zobacz

KONKURS udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

KONKURS - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej

Zobacz

ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. Personelu Średniego w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece...

Zobacz

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece pielęgniarskiej na...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS OFERT i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy, położne w SP ZOZ w Turku

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zobacz

OGŁASZA KONKURS na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

OGŁASZA KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć

Zobacz

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S O F E R T na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i...

Zobacz

Ogłoszenie POZ środowisko

Zobacz

OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Pzyjęć