Przetargi

Konkursy

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zobacz

OGŁASZA KONKURS na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

OGŁASZA KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć- Izba Przyjęć

Zobacz

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S O F E R T na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i...

Zobacz

Ogłoszenie POZ środowisko

Zobacz

OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Pzyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy podstawowej opieki zdrowotnej /poz/ w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece...

Zobacz

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz z opisem

Zobacz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

Zobacz

O G Ł O S Z E N I E O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Turku w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza świadczeniodawców do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wraz...