Przetargi

Konkursy

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ogłoszenie konkursu na składanie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Dorażnej i Przyjęć - ZRM

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

SP ZOZ w Turku Ogłasza Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Ogłasza Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć – Izba Przyjęć

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

Zobacz

Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

Zobacz

Konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Zobacz

OGŁASZA KONKURS ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny...

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego