Przetargi

Konkursy

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka...

Zobacz

KONKURS NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU OPISYWANIA BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w...

Zobacz

KONKURS na lekarskie świadczenia zdrowotne z zakresu opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

Zobacz

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Turku

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY i zaprasza oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, pielęgniarki/rzy w Dziale...

Zobacz

KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych -Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym i Poradni Nefrologicznej dla dzieci