Przetargi

Konkursy

Zobacz

KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych -Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym i Poradni Nefrologicznej dla dzieci

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

KONKURS OFERT na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć – Izba Przyjęć

Zobacz

KONKURS OFERT na Udzielanie Lekarskich Świadczeń Zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zobacz

KONKURS na udzielanie świadczeń Zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Konkursu Uzupełniający - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarki/rzy w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - IZBA PRZYJĘĆ

Zobacz

KONKURS na lekarskie świadczenia zdrowotne z zakresu opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

Zobacz

KONKURS na lekarskie świadczenia zdrowotne z zakresu opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - TS/NiSWOL

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu