Przetargi

Konkursy

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

SP ZOZ w Turku Ogłasza Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Ogłasza Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć – Izba Przyjęć

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

Zobacz

Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

Zobacz

Konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Zobacz

OGŁASZA KONKURS ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny...

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu