Przetargi

Konkursy

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...

Zobacz

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku

Zobacz

Ogłoszenie Konkursu ofert na stanowisko Koordynatora ds. Personelu Średniego w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii

Zobacz

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Salą Porodową i Poradni Ginekologiczno - Położniczej

Zobacz

Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym i Poradni Nefrologii dla dzieci

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym

Zobacz

Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym i Poradni Nefrologii dla dzieci

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ogłoszenie konkursu na składanie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Dorażnej i Przyjęć - ZRM

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej

Zobacz

Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej

Zobacz

SP ZOZ w Turku Ogłasza Ponowny Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Ogłasza Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć – Izba Przyjęć

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii