Przetargi

Konkursy

Zobacz

Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

Zobacz

Konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Zobacz

OGŁASZA KONKURS ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej - Diabetologicznej

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

K O N K U R S na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań mammograficznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Samodzielnego Publicznego...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - transport specjalistyczny...

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zobacz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Zobacz

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Poradni Ortopedii i Traumatologii...

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - zespoły...

Zobacz

O G Ł A S Z A K O N K U R S i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/rza w Dziale Pomocy...

Zobacz

OGŁASZA KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć - świadczenia w rodzaju podstawowa opieka...

Zobacz

KONKURS NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU OPISYWANIA BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ