Oddziały

Blok Operacyjny

Blok operacyjny jest miejscem, gdzie spotyka się zespół wielu ludzi by móc sprawnie i bezpiecznie dla pacjenta przeprowadzić operacyjny etap leczenia.

Pacjent spotyka się tu z życzliwością i fachową opieką personelu:

Nasz blok operacyjny jest nowoczesnym obiektem zbudowanym w 1997 roku i wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną na początku 2010 roku.

Szpital  posiada cztery sale operacyjne i dwie sale poznieczuleniowe.

Blok główny składa się z trzech sal operacyjnych powiązanych z myjnią dla zespołu operacyjnego oraz z salą dla przygotowania pacjenta do znieczulenia, a także posiada dwie osobne śluzy z zapleczem sanitarnym.

Każda sala operacyjna na bloku głównym wyposażona jest w klimatyzację z nawiewem jałowego powietrza. Oprócz głównego bloku operacyjnego nasz szpital posiada dodatkowo salę operacyjną do wykonywania cięć cesarskich.

Na bloku operacyjnym znajdują się dwie sale poznieczuleniowe z trzema w pełni wyposażonymi stanowiskami dla pacjentów.

Na początku 2010 roku dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach programu operacyjnego dotyczącego wyposażenia bloku operacyjnego i oddziału anestezjologicznego zakupiliśmy najnowocześniejszy sprzęt medyczny za kwotę około 3,5 mln PLN. Pozwoliło to na wymianę całego dotychczasowego sprzętu oraz zakup nowych urządzeń na blok operacyjny oraz w oddział anestezjologiczny takich jak: stoły i lampy operacyjne, zestaw do artroskopii i inne zestawy do wysokospecjalistycznych operacji ortopedycznych, zestaw do laparoskopii chirurgicznej i ginekologicznej, histeroskop, cystoskop, rektoskop, aparaty do elektrokoagulacji w osłonie argonowej z systemem do zamykania dużych naczyń, myjka dezynfektor, stoły do narzędzi a także cztery najnowocześniejsze aparaty do znieczulenia ogólnego, urządzenia do całkowitego  monitorowania funkcji życiowych pacjenta podczas każdego rodzaju znieczulenia oraz monitorowania na salach poznieczuleniowych, pompy infuzyjne, respiratory na sale poznieczuleniowe, defibrylatory, aparaty do ogrzewania płynów, stymulatory do identyfikacji nerwów, zestawy do konikotomii z igłą Veressa, aparat Ekg, laryngoskopy, wózki anestezjologiczne oraz inny drobny sprzęt niezbędny do pracy na bloku operacyjnym.

Zarówno stanowiska do znieczulenia na salach operacyjnych jak i na salach poznieczuleniowych wyposażone są zgodnie z aktualnymi standardami zawartymi w aktualnym rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie stanowiska operacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące nowoczesnej chirurgii, ortopedii, ginekologii, anestezjologii i epidemiologii.

Wykonujemy rocznie około 2500 operacji z zakresu chirurgii, ortopedii, ginekologii, urologii, w tym zabiegi z zakresu videochirurgii (artroskopie, laparoskopie chirurgiczne i ginekologiczne, cystoskopie, histeroskopie, rektoskopie).

Lekarze anestezjolodzy zatrudnieni w oddziale anestezjologii naszego szpitala, poza wykonywaniem znieczuleń na głównym bloku operacyjnym i sali cięciowej, współuczestniczą w leczeniu pacjentów w najcięższych stanach.

Tytuł: dr n. med.
Imię: Piotr
Nazwisko: Bytniewski
Stanowisko: Kierownik