O nas

Struktura organizacyjna

Dyrektor SP ZOZ - Paweł Czerwiński

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa -  Waldemar Majda

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Główny księgowy - Dorota Kurczewska