O nas

Struktura organizacyjna

DYREKTOR  - Krzysztof Sobczak

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - lek. Tomasz Ignaczewski

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Kierownik Dział Administracyjno-Organizacyjny - Elżbieta Sylwestrzak

Główny księgowy Dział Finansowo-Księgowy - Dorota Kurczewska