O nas

Struktura organizacyjna

Dyrektor SP ZOZ - p.o. Dawid Klecha

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa 

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Główny księgowy - Dorota Kurczewska