O nas

Struktura organizacyjna

Dyrektor  - Dawid Klecha

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa 

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Główny księgowy - Dorota Kurczewska