O nas

Struktura organizacyjna

DYREKTOR  - Krzysztof Sobczak

p.o. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n. med. Cezary Chmielecki

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji - Jarosław Włodarczyk

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - Urszula Niedbalska

 

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego - Ireneusz Krzemiński

 

Główny księgowy Dział Finansowo-Księgowy - Dorota Kurczewska