O nas

Struktura organizacyjna

DYREKTOR  - Krzysztof Sobczak

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - Waldemar Majda

Naczelna pielęgniarka - Dorota Brzęcka

Kierownik Dział Administracyjno-Organizacyjny -

Główny księgowy Dział Finansowo-Księgowy - Dorota Kurczewska