Aktualności

"Profilaktyka 40 plus"

wtorek 12 październik 2021

Program „Profilaktyka 40 Plus” jest krokiem do odbudowy zdrowia
Polaków po pandemii, która negatywnie wpłynęła na ich stan zdrowia.


Stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii powodujący
liczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym związana z nim zmiana stylu
życia, wpłynęły przede wszystkim na ograniczenie aktywności
fizycznej oraz wzrost natężenia stresu, potęgując przy tym ryzyko
zachorowania na najczęstsze choroby tzw. cywilizacyjne, takie jak
choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne.

Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka
chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do
lekarzy. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju,
nie daje niepokojących objawów. Właśnie dzięki badaniom
profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć
długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest
konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Głównym celem programu jest ocena efektywności objęcia
świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w
zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Przesyłamy Państwu ulotkę informacyjną, w której zamieszczone
zostały informacje dla pacjenta, dotyczące możliwości udziału w
programie oraz instrukcję jak i gdzie wygenerować skierowanie.

Zachęcamy także  do rozpowszechniania informacji o możliwości
skorzystania z badań profilaktycznych w ramach programu profilaktyka 40
Plus jak najszerzej, na Państwa stronach internetowych i w mediach
społecznościowych oraz zachęcenie wszystkich jednostek
oraz innych instytucji i zakładów pracy na Państwa terenie do
skorzystania z badań profilaktycznych.

Pliki do pobrania