Aktualności

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

wtorek 08 grudzień 2020

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 !

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z najbliższym centrum krwiodawstwa
i krwiolecznictwa wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)

  2. Przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2

- osoby, które posiadają ujemne wyniki badań molekularnych potwierdzające wyzdrowienie mogą zgłaszać się po 14 dniach od uzyskania wyniku

- osoby, które nie mają żadnych wyników badań mogą zgłaszać się po 28 dniach od ustąpienia objawów lub po 18 dniach od zakończenia izolacji

  1. Są w wieku 18-65 lat,

  2. W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Kaliszu – tel.: 62/ 76 79 419 i 417

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

OT w Krotoszynie, ul. Mahle 4 - tel.: 62/ 588 03 60

ot. krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl

OT w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1 - tel.: 63/ 243 86 28

ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl

OT w Ostrowie Wlkp. , ul. Limanowskiego 20-22 - tel.: 62/ 595 13 31

ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl

OT w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17 II piętro - tel.: 62/ 732 01 35

ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl