Aktualności

KOMUNIKAT

poniedziałek 16 marzec 2020

KOMUNIKAT


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w związku z sytuacją epidemiologiczną na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku zarządził :


1. Wstrzymanie planowych przyjęć pacjentów na oddziały szpitalne, ograniczenie przyjęć
     nie dotyczy pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym.
2. Ograniczenie przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych do przypadków  
    pilnych wymagający niezbędnej pomocy specjalisty po telefonicznych uzgodnieniach.
3. Dla pozostałych pacjentów wymagających porad, wystawienia recepty lub zwolnienia
    lekarskiego  uruchomiona zostaje usługa teleporad  udostępnia się następujące telefony:

63 280 56 80  - rejestracja
63 280 56 87 - poradnia ortopedyczna
63 280 56 86 - poradnia chirurgiczna
63 280 56 81 - poradnia urologiczna
63 280 56 84 - poradnia ginekologiczno - położnicza
63 280 56 82 - poradnia nefrologii dziecięcej
63 280 56 81 - poradnia diabetologiczna


oraz adresy mail do kontaktu elektronicznego:


poradnia-chirurgiczna@szpital.turek.pl
poradnia-ortopedyczna@szpital.turek.pl
poradnia-urologiczna@szpital.turek.pl
poradnia-ginekologiczno-pol@szpital.turek.pl
poradnia-diabetologiczna@szpital.turek.pl
poradnia-nefrologicza-dziecieca@szpital.turek.pl