Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

Zobacz

Wymiana agregaty prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku - modernizacja zasilania elektroenergetycznego w Samodzielnym...

Zobacz

Wynajem pomieszczeń

Zobacz

Dostawa środków ochrony indywidualnej

Zobacz

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa rękawic medycznych

Zobacz

Dostwa płynów do infuzji i irygacji

Zobacz

Zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

Zobacz

Wymiana agregatu prądotwórczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku – modernizacja zasilania elektroenergetycznego w Samodzielnym...

Zobacz

Dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa heparyny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie oddziałów do zadania inwestycyjnego „Przebudowa O. Ginekologiczno-Położniczego z Salą...

Zobacz

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Plan zamówień na 2021 rok

Zobacz

Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa heparyny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku