Przetargi

Zamówienia publiczne

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Zobacz

Dostawa obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych

Zobacz

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Zobacz

Dostawa gwoździ śródszpikowych

Zobacz

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa napędu ortopedycznego o dużej i małej mocy

Zobacz

Dostawa i zakup sterylizatora medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa aparatu do znieczulenia

Zobacz

Dostawa i zakup wideokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa leków

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa implantów do rekonstrukcji urazów

Zobacz

dostawa i zakup histeroskopu wraz z narzędziami

Zobacz

Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

Dostawa endoprotez dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Zobacz

dostawa i zakup histeroskopu wraz z narzędziami

Zobacz

Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku