Przetargi

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziału noworodkowego w SP ZOZ w Turku

Data publikacji: 2022-10-05 12:01:00

Data składania ofert: 2022-10-17 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-10-17 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziału noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku

Korespondencja:


wyjaśnienie treści swz

zmiana treści swz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści swz

informacja o kwocie przeznaczonje na realizację zamówienia

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr III

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr I i II

Status:


trwajacy

Pliki do pobrania