Przetargi

Dostawa leków

Data publikacji: 2022-11-09 10:01:00

Data składania ofert: 2022-12-28 08:30:00

Data otwarcia ofert: 2022-12-28 09:15:00

Informacje podstawowe:

Dostawa leków

Korespondencja:


informacja dla Wykonawców

zaktualizowany Załącznik nr 6

wyjaśnienie treści swz

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr II

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

wyjaśnienie treści swz

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr I

sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

wyjaśnienie treści swz

opublikowane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

zmiana treści swz

zaktualizowany Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr X

sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

opublikowane ogłoszemie zmian lub dodatkowych informacji 

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 

informacja z otwarcia ofert 

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietu nr IX

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII

Status:


trwajacy

Pliki do pobrania