Poradnie

Poradnia chirurgii ogólnej

Lokalizacja
 
ul. Poduchowne 1 
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail:  poradnia-chirurgiczna@szpital.turek.pl
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

8:00 - 14:00

9:00 - 14:30

lek. Dariusz Janiak

Wtorek

 

 

 

Środa

8:00 - 14:00

9:00 - 14:30

lek. Andrzej Kałużny

Czwartek

8:00 - 14:00

12:00 - 18:00

lek. Andrzej Kałużny

Piątek

8:00 - 14:00

9:00 - 12:30

lek. M. Kloc

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji chirurgicznych od lekarzy POZ,
- celem wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych nie wymagajacych pobytu w szpitalu.
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL i zdjęciem,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- zdjęcia i opisy badań RTG, USG, TK i wyników badań laboratoryjnych.