Poradnie

Poradnia chirurgii ogólnej

Lokalizacja
 
ul. Poduchowne 1 
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail:  poradnia-chirurgiczna@szpital.turek.pl
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

9:00 - 11:00

10:00 - 15:30

lek. Dariusz Janiak

Wtorek

 

 

 

Środa

9:00 - 14:00

10:30 - 18:00

lek. Andrzej Kałużny

Czwartek

9:00 - 11:30

9:00 - 13:30

 

Piątek

13:00 - 14:00

13:00 - 15:30

 

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji chirurgicznych od lekarzy POZ,
- celem wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych nie wymagajacych pobytu w szpitalu.
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL i zdjęciem,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- zdjęcia i opisy badań RTG, USG, TK i wyników badań laboratoryjnych.