Poradnie

Poradnia Diabetologiczna

Lokalizacja
 
ul. Łąkowa 4a 
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail: poradnia-diabetologiczna@szpital.turek.pl
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

 

Środa

 

 

Piątek

8:00 - 11:00

8:00 - 12:00

lek. Jerzy Strojnowski

Sobota

8:00 - 11:00

8:00 - 12:00

lek. Jerzy Strojnowski

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji diabetologicznej od lekarzy POZ,
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- wyników badań laboratoryjnych.