Poradnie

Poradnia Diabetologiczna

Lokalizacja
 
ul. Łąkowa 4a 
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail: poradnia-diabetologiczna@szpital.turek.pl
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

8:00 - 15:00

 

Wtorek

8:00 - 15:00

 

 

Środa

8:00 - 15:00

16:00 - 20:00

dr hab n. med. Konarad Szosland

Piątek

8:00 - 15:00

14:00 - 18:00

dr n. med. Cezary Chmielecki

Sobota

8:00 - 15:00

9:00 - 13:00

dr n. med. Cezary Chmielecki

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji diabetologicznej od lekarzy POZ,
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- wyników badań laboratoryjnych.