Poradnie

Poradnia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lokalizacja
 
Parter
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail: poradnia-ortopedyczna@szpital.turek.pl
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

8:00 - 14:00

8:00 - 13:45 

lek. Sławomir Zieniewicz

Wtorek

 

 

 

Środa

 

 

Czwartek

8:00 - 14:00

13:00 - 19:00

 lek. Waldemar Majda
 lek. Anna Majda

Piątek

8:00 - 14:00 

8:30 - 14:30 

 lek. Maciej Wiśniewski
 lek. Łukasz Pawełkiewicz

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji ortopedycznych od lekarzy POZ,
- celem wykonania drobnych zabiegów ortopedycznych nie wymagajacych pobytu w szpitalu.
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL i zdjęciem,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- zdjęcia i opisy badań RTG, USG, TK i wyników badań laboratoryjnych.