Poradnie

Poradnia urologiczna

Lokalizacja
 
Parter
 
 
Rejestracja ( po wcześniejszym zapisie)
 
- osobista
- tel. 063 280 56 80
- e‐mail: poradnia-urologiczna@szpital.turek.pl
 
 

Dzień tygodnia

Rejestracja

Godziny przyjęć

Lekarz przyjmujący

Poniedziałek

08:00 - 15:00 

12:30 - 16:30 

lek. Arkadiusz Matusiak

Wtorek

 

 

 

Środa

08:00 - 15:00 

12:00 - 16:00 

lek. Arkadiusz Matusiak

Czwartek

 

 

 

Piątek

08:00 - 15:00

15:30 - 19:30

lek. Arkadiusz Matusiak

 

Do poradni przyjmowani są pacjenci:
 
- na wizyty kontrolne po leczeniu szpitalnym,
- celem konsultacji od lekarzy POZ,
- celem wykonania drobnych zabiegów nie wymagajacych pobytu w szpitalu.
 
Prosimy o zabranie ze sobą:
 
- skierowania od lekarza
- dokumentu z nr PESEL i zdjęciem,
- dokumentacji przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych ),
- zdjęcia i opisy badań RTG, USG, TK i wyników badań laboratoryjnych.